BREEAM Excellent

BREEAM is wereldwijd de belangrijkste beoordelingsmethode en het belangrijkste normeringssysteem dat gebruikt wordt om duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen.

Een BREEAM-beoordeling is gebaseerd op erkende prestatiecriteria die worden vergeleken met vastgestelde ijkpunten om specificaties, ontwerp, constructie en toepassing van een gebouw te kunnen evalueren. De gebruikte metingen vertegenwoordigen een breed spectrum aan categorieën en criteria die uiteenlopen van energie tot ecologie. Zij omvatten aspecten die te maken hebben met energie- en waterverbruik, de interne omgeving (gezondheid en welzijn), vervuiling, transport, materialen, afval, ecologie en beheersprocessen.

Wij streven naar het behalen van het BREEAM Excellent certificaat (4 sterren) op basis van de richtlijn BRL 2011 v1.0. voor zowel de ontwerp- als de opleveringsfase. 

Casestudy

Het hotel is gelegen op een markante plek in Lent en markeert aan de splitsing richting Waalbrug en De Oversteek naar Nijmegen. De nieuwbouw kent twee hoofdvolumes. Een plintgebouw met parkeergarage, entree, foyer, restaurant en zalencentrum, en een toren met kamers en wellness-centrum.

Het plintgebouw volgt de contour van het perceel en richt zich op het nieuw te vormen stationsplein. Dit bouwdeel kent een robuuste materialisatie. Het dak van dit volume vervult de rol van opgetild maaiveld. De parkachtige aanleg zorgt voor een rustpunt in de drukte van de stad. Als een strak geslepen diamant gaat de toren een interessant contrast aan met de onderbouw. De verdiepte neggekanten krijgen een afwijkende kleurstelling en verspringen bij de onder en boven verdieping. Er ontstaat een variatie in openheid die verandert afhankelijk van positie en kijkhoek.

Tezamen ontstaat er een ensemble, dat zich voegt in de omgeving, ruimte maakt en speelt met transparantie. 

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw

-          Minimale verliesoppervlakte door compacte vormgeving

-          Lage temperatuurverwarming en -koeling (WKO)

-          Luchtbehandeling met warmteterugwinning en CO2 sturing

-          Koppeling warm tapwater op restwarmte uit koel- en vriestechniek

-          Daglicht- en aanwezigheidsschakelingen in verlichting

-   Energiezuinige LED verlichting en fluorescent verlichting voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur.

-          Groendak levert een bijdrage aan CO2 vermindering

-          Moestuin op het dak

-          Afwatering op wadi gemeente

Bruto vloeroppervlak in m² (NEN 2580)
17.290,9 m2

Totaal terrein oppervlak van de locatie in m2
7.559,5 m2

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580)
Terras begane grond: 347,7 m2

Keuken: 207,6 m2

Logiesfunctie: 4.588,7 m2

Techniekruimte: 221,2 m2

Bijeenkomstfunctie: 2.691,9 m2

Kantoorfunctie: 119,2 m2

Verkeersruimten in m² (NEN 2580)
Ca. 1.459,7 m2

Opslagruimten in m² (NEN 2580)
Ca. 338,7 m2

% oppervlak van terreinen bedoeld voor gebruik door de (lokale) gemeenschap
3%: openbare fietsenstalling in parkeergarage met 431,8 m2

% oppervlak van gebouwen die gebruikt worden door de (lokale) gemeenschap
10%: vergaderzalen met 799,7 m2

Verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO
Ca. 86 kWh/m² BVO

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO
Ca. 34 kWh/m² BVO

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO
Ca. 45 kWh/m² BVO

Verwacht waterverbruik m3/persoon/dag
Ca. 0,2 m3/persoon/dag

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water
niet van toepassing

Een lijst van gepionierde/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied. 
Wij willen dat onze gasten een unieke ervaring in ons hotel beleven en duurzaamheid speelt daar ook een belangrijk rol. De menukaart van ons restaurant zal voorkeur geven aan biologische, verantwoorde en lokale producten. Ook streven wij ernaar om leveranciers te selecteren op basis van hun duurzaamheidprestaties. Bijvoorbeeld: al het gebruikte papier in het hotel zal FSC gecertificeerd zijn. Ook gaan wij samen met verschillende lokale organisaties evenementen voor de bewoners organiseren zoals een bingo voor ouderen en een kerstdiner. Ook zullen wij regelmatig goede doelen sponsoren. 

Ambities, planvorming 
Het is de ambitie van de opdrachtgever om het BREEAM certificaat Excellent te behalen voor de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. De hoge duurzaamheidsambitie garandeert een meerwaarde voor de hoteleigenaar en de hotelgasten. Om deze ambitie te verwezenlijken en de voortgang te monitoren vindt er wekelijks overleg plaats met het ontwerpteam, de opdrachtgever en de BREEAM expert.

Technische oplossingen 
Energieopwekking:

-          Broninstallatie:

  • Verwarming d.m.v. warmtepomptechniek, 35-45 graden
  • Koeling d.m.v. warmtepomptechniek, 8-18 graden

-          Tapwater:

  • CV ketels
  • Hoog temperatuur warmtepomp
  • Koppeling warm tapwater op restwarmte uit koel- en vriestechniek

Luchtbehandeling:

-          Hotelkamers: Met Kruisstroom warmteterugwinning

-          Vergaderruimten: Door warmtewiel warmteterugwinning met sturing op COen door Twincoil

Verwarming/koeling:

-          Hotelkamers: Ventilatorconvectoren voor koeling en verwarming per kamer te bedienen.

-          Vergaderruimten: Vloerverwarming met convectoren/radiatoren/ventilatorconvectoren

De verlichting wordt uitgevoerd met energiezuinige lampen, met zoveel mogelijk LED-verlichting. Alle fluorescent verlichting is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur.

Proces, organisatie 
De BREEAM verantwoordelijkheden worden gedeeld met de opdrachtgever, de architect, het installatiebedrijf, de hoofdaannemer en de BREEAM expert. De BREEAM expert is verantwoordelijk voor de controle van de geleverde bewijzen conform de BREEAM richtlijn die hiervoor is opgesteld.

BREEAM-NL credits
Wij streven naar 90 credit punten. De haalbaarheid van de BREEAM-NL credits is in een vroeg (ontwerp)stadium onderzocht en vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in heldere doelstellingen voor het integrale ontwerpteam.

Kosten/baten 
De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen.

De investering in deze kosten zijn te verantwoorden, omdat we van mening zijn dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en dat deze een prettigere plek oplevert voor de medewerkers en gasten. Dit laat zich niet in euro’s uitdrukken maar is wel één van de belangrijkste voordelen.

Tips voor volgend project 
Voor een soepel proces is het aan te raden de verantwoordelijkheid voor BREEAM te delen. Alle partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hebben met BREEAM te maken en moeten informatie aanleveren of meedenken. Daarnaast is het ook van belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen.