Duurzaamheid

Green Globe

Hotel Nijmegen-Lent is de trotse bezitter van een Green Globe certificaat. Green Globe is een wereldwijd certificeringsprogramma voor duurzaam reizen en toerisme. Het concentreert zich op economisch-, sociaal- en milieuverantwoord beheer. De eisen van Green Globe hebben betrekking op een goed functionerend milieuzorgsysteem, op naleving van de lokale milieuwetgeving, het leveren van een bijdrage aan lokale natuur- en milieubescherming en op het verschaffen van werkgelegenheid aan de lokale bevolking.

Duurzaamheidsprogramma

Wij geloven dat gastvrijheid uitstekend samengaat met een zo milieuvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering. Daarom investeren wij in voorzieningen die ons hotel, restaurant en vergaderzalen beter én groener maken.

In onze bedrijfsvoering schenken wij aandacht aan de drie P’s: Profit, Planet en People. Duurzaam ondernemen betekent voor ons namelijk dat wij naast het streven naar winst (Profit), ook rekening houden met de impact van onze activiteiten op het milieu (Planet) en tevens een positieve invloed willen hebben op de mensen binnen en buiten ons bedrijf (People). Hoe beter de balans tussen deze drie P’s, des te duurzamer de resultaten voor ons als hotel evenals de samenleving.

People

Profit

Planet

Milieu

Wij hechten veel waarde aan respect voor het milieu. Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent neemt actief deel aan de bescherming van het milieu, op de volgende manieren:

Bewustzijn verhogen van onze gasten:

Bewustzijn verhogen van onze medewerkers:

Bewustzijn verhogen van onze leveranciers:

Vermindering van onze impact op het milieu:

Wij streven naar een reductie van onze CO2 uitstoot door het nemen van verschillende maatregelen:

We dragen ook bij aan de vermindering van het vrijkomen van chemische stoffen door het gebruik van:

 Voorbeelden van onze bijdrage aan natuurbehoud zijn:

Vermindering van ons energieverbruik:

Voor een optimaal inzicht in ons energieverbruik, registreren wij ons verbruik van elektriciteit maandelijks. Daarnaast treffen wij de volgende maatregelen:

Vermindering van ons waterverbruik:

Om bewust om te gaan met onze waterconsumptie, registreren we maandelijks ons waterverbruik. Ter minimalisering van ons waterverbruik passen wij de volgende maatregelen toe:

Vermindering van ons afval:

Wij kijken kritisch naar de afvalstromen binnen het hotel door maandelijks de hoeveelheid van de diverse afvalfracties te monitoren. Om de hoeveelheid afval te reduceren passen wij het volgende toe:

Sociale betrokkenheid: onze medewerkers

Respect voor onze medewerkers is een van de fundamenten waarop wij ons focussen. Om dit te behouden, is Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent toegewijd aan haar personeel op de volgende gebieden:

Diversiteit:

Training, opleiding en persoonlijke ontwikkeling:

Welzijn & Veiligheid:

Sociale betrokkenheid: onze gemeenschap

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent draagt graag haar steentje bij aan onze maatschappij. Dat doen we door zowel lokale initiatieven als landelijke organisaties te steunen. Financieel, maar ook met kennis en materiaal. Het behoud van onze natuurlijke omgeving zien wij ook als een maatschappelijk. Voorbeelden van onze inzet voor onze gemeenschap zijn:

Wij staan altijd open voor tips of opmerkingen ter verbetering van ons duurzaamheidsbeleid.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit ook graag!

Met gastvrije en duurzame groet,

Marije van der Valk & Thijs Boomkens
Directie Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent