Green Globe

Hotel Nijmegen-Lent is de trotse bezitter van een Green Globe certificaat. Green Globe is een wereldwijd certificeringsprogramma voor duurzaam reizen en toerisme. Het concentreert zich op economisch-, sociaal- en milieuverantwoord beheer. De eisen van Green Globe hebben betrekking op een goed functionerend milieuzorgsysteem, op naleving van de lokale milieuwetgeving, het leveren van een bijdrage aan lokale natuur- en milieubescherming en op het verschaffen van werkgelegenheid aan de lokale bevolking.

Duurzaamheidsprogramma

Wij geloven dat gastvrijheid uitstekend samengaat met een zo milieuvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering. Daarom investeren wij in voorzieningen die ons hotel, restaurant en vergaderzalen beter én groener maken.

In onze bedrijfsvoering schenken wij aandacht aan de drie P’s: Profit, Planet en People. Duurzaam ondernemen betekent voor ons namelijk dat wij naast het streven naar winst (Profit), ook rekening houden met de impact van onze activiteiten op het milieu (Planet) en tevens een positieve invloed willen hebben op de mensen binnen en buiten ons bedrijf (People). Hoe beter de balans tussen deze drie P’s, des te duurzamer de resultaten voor ons als hotel evenals de samenleving.

People

 • Respect voor verschillende culturen, religies en elkaars opvattingen
 • Zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers
 • Zorg dragen voor de tevredenheid van onze gasten, leveranciers, medewerkers en partners
 • Bijdragen aan de lokale economische en sociale ontwikkeling

Profit

 • Lange termijn-investeringen in de vorm van training en ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers
 • Hanteren van een duurzaam inkoopbeleid
 • Genereren van opbrengst/winst

Planet

 • Het minimaliseren van onze impact op het milieu
 • Steunen van initiatieven op het gebied van natuurbehoud

Milieu

Wij hechten veel waarde aan respect voor het milieu. Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent neemt actief deel aan de bescherming van het milieu, op de volgende manieren:

Bewustzijn verhogen van onze gasten:

 • Wij voorzien in de behoeften van onze gasten en inspireren hen om samen met ons te werken aan een betere wereld. Want ook gasten kunnen tijdens hun verblijf een steentje bijdragen door het maken van bewuste keuzes
 • We geven de voorkeur aan elektronische communicatie voor al onze externe communicatie (e-mail, elektronische brochures, nieuwsbrieven, offertes, facturen)
 • Het verwisselen van handdoeken in de hotelkamers is op aanvraag van de gast
 • Het verwisselen van linnengoed in de hotelkamers is na drie nachten of op aanvraag van de gast
 • We moedigen onze gasten aan om vervoer te gebruiken dat geen of weinig vervuiling veroorzaakt; het openbaar vervoer, fietsen, lopen etc. We bieden gasten de mogelijkheid om (elektrische) fietsen te huren
 • We serveren meerdere biologische / FairTrade producten bij het ontbijt, lunch en diner
 • Onze menukaarten bevatten lokale en seizoensgebonden producten
 • Er staan vegetarische gerechten op de menukaarten en wij serveren op aanvraag veganistische gerechten
 • We serveren Wayang Coffee, 100% klimaatneutraal geproduceerd en Fairtrade gecertificeerd

Bewustzijn verhogen van onze medewerkers:

 • Om het verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu van onze medewerkers te verhogen, passen we leermethoden toe die ons in staat stellen onze doelen te verwezenlijken
 • Iedere medewerker volgt een duurzaamheidcursus. De nadruk wordt gelegd op de persoonlijke situatie en op verantwoord handelen bij dagelijkse werkzaamheden binnen het hotel
 • Door middel van het hanteren van werkinstructies (zoals het melden van lekkende kranen aan de technische dienst) worden onze medewerkers herinnerd aan het voeren van een milieuvriendelijk beleid
 • Om ons duurzame beleid voortdurend te verbeteren, worden medewerkers aangemoedigd om input te leveren over hun ideeën ter verbetering, onder andere door onze ideeën-bus en een jaarlijkse tevredenheids-enquête

Bewustzijn verhogen van onze leveranciers:

 • Wij streven naar inkoop van duurzame producten en diensten door middel van het aangaan van een actieve samenwerking met verantwoorde leveranciers. We moedigen onze leveranciers aan om hun negatieve impact te verminderen (aantal leveringen, gewichtsreductie, recycle-baarheid van verpakkingen, etc.). Het grootste deel van onze leveranciers heeft een duurzaamheidsverklaring ondertekend om hieraan bij te dragen.

Vermindering van onze impact op het milieu:

 • Om toezicht en controle te houden over onze uitstoot van broeikasgassen, zullen we jaarlijks een CO2 beoordeling laten uitvoeren. Dit omvat het verzamelen van informatie, de berekening van de uitstoot van broeikasgassen, het bepalen van doelstellingen voor vermindering van de uitstoot en het opstellen van een actieplan.

Wij streven naar een reductie van onze CO2 uitstoot door het nemen van verschillende maatregelen:

 • Wij vragen onze leveranciers zo efficiënt mogelijk te leveren
 • Wij geven de voorkeur aan lokale leveranciers wanneer dit mogelijk is
 • Wij maken gebruik van een afvalpers om het volume van het afval te reduceren waardoor er minder frequent een vrachtwagen op en neer rijdt naar het hotel
 • Plastic wordt gescheiden
 • Wij moedigen minder milieuvervuilend vervoer aan. Onze ligging naast het treinstation leent zich hier perfect voor! Daarnaast verhuren wij (elektrische) fietsen

We dragen ook bij aan de vermindering van het vrijkomen van chemische stoffen door het gebruik van:

 • Milieu gecertificeerd papier
 • Biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen
 • Een doseersysteem voor schoonmaakproducten

 Voorbeelden van onze bijdrage aan natuurbehoud zijn:

 • Groen dak met onder andere een kruidentuin en planten die insecten en honingbijen aantrekken
 • Een bijenkorf
 • 20 nestkasten voor gierzwaluwen
 • 1 kast voor de dwergvleermuis
 • 2 kasten voor vleermuizen

Vermindering van ons energieverbruik:

Voor een optimaal inzicht in ons energieverbruik, registreren wij ons verbruik van elektriciteit maandelijks. Daarnaast treffen wij de volgende maatregelen:

 • Er wordt veel energie bespaard door ons WKO systeem (warmte & koude opslag in de bodem)
 • Er is een contract afgesloten voor groene stroom
 • Wij gebruiken uitsluitend laag energie verbruikende lampen
 • Verlichting wordt gedimd tijdens de nacht
 • Wij beschikken over de nieuwste, energiezuinige apparatuur
 • In alle hotelkamers wordt gebruik gemaakt van energy-savers. Hierdoor kan de verlichting, verwarming of koeling alleen ingeschakeld worden wanneer de kamer in gebruik is
 • Hoog rendements CV ketels
 • Een gebouwbeheer systeem voor regeling van verwarming en koeling van verschillende ruimten in het hotel

Vermindering van ons waterverbruik:

Om bewust om te gaan met onze waterconsumptie, registreren we maandelijks ons waterverbruik. Ter minimalisering van ons waterverbruik passen wij de volgende maatregelen toe:

 • Een optimale verhouding tussen comfort en waterverbruik in de hotelkamers en openbare voorzieningen voor douches, baden, toiletten en kranen
 • Er zijn sensoren voor de kranen in de publieke toiletruimten
 • Het verwisselen van handdoeken in de hotelkamers op aanvraag van de gast
 • Verschonen van linnengoed in de hotelkamers geschiedt na drie nachten of op aanvraag van de gast
 • Automatisch systeem om het ‘doorlopen’ van toiletten te voorkomen, waardoor er nooit sprake zal zijn van waterverspilling
 • Bewegingssensoren voor urinoirs

Vermindering van ons afval:

Wij kijken kritisch naar de afvalstromen binnen het hotel door maandelijks de hoeveelheid van de diverse afvalfracties te monitoren. Om de hoeveelheid afval te reduceren passen wij het volgende toe:

 • Wij verminderen de verpakkingen van onze verse producten door het stimuleren van gebruik van herbruikbare verpakkingen of verpakkingen die geretourneerd worden aan de leverancier
 • Op buffetten wordt zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt, tenzij dit uiteraard gewenst is voor hygiëne
 • We verzamelen de volgende afvalstoffen: karton, papier, glas, "KGA" (kapotte lampen, batterijen, verf), elektrische apparatuur, frituurvet, inkt cartridges en toners, plastic en keukenafval (swill). We werken samen met erkende organisaties voor de inzameling en verwerking van dit afval

Sociale betrokkenheid: onze medewerkers

Respect voor onze medewerkers is een van de fundamenten waarop wij ons focussen. Om dit te behouden, is Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent toegewijd aan haar personeel op de volgende gebieden:

Diversiteit:

 • We geloven dat diversiteit in onze bedrijfsvoering onmisbaar is om onze kwaliteitsdoelen te bereiken: diversiteit met betrekking tot beroepen, diversiteit met betrekking tot cultuur en afkomst, en diversiteit met betrekking tot ervaring en loopbaantrajecten

Training, opleiding en persoonlijke ontwikkeling:

 • In het kader van ons beleid om interne promotie en groei te stimuleren, profiteert ons personeel van opleidingsmogelijkheden gedurende hun gehele loopbaan. Verschillende methoden worden aangeboden via de Valk App waardoor iedereen zich kan ontwikkelen in een eigen tempo
 • In de Valk App schenken wij regelmatig aandacht aan persoonlijke verhalen om elkaar beter te leren kennen
 • Stagiaires bieden wij een leerzame en inspirerende leeromgeving. Zodoende leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en ervaring bij jonge mensen

Welzijn & Veiligheid:

 • Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent draagt zorg voor de veiligheid van haar personeel en is toegewijd aan de voortdurende verbetering van arbeidsomstandigheden en het welzijn op het werk
 • We streven ernaar een motiverende en inspirerende werkomgeving te bieden
 • Medewerkers kunnen gebruik maken van het Fietsplan

Sociale betrokkenheid: onze gemeenschap

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent draagt graag haar steentje bij aan onze maatschappij. Dat doen we door zowel lokale initiatieven als landelijke organisaties te steunen. Financieel, maar ook met kennis en materiaal. Het behoud van onze natuurlijke omgeving zien wij ook als een maatschappelijk. Voorbeelden van onze inzet voor onze gemeenschap zijn:

 • Gasten worden voorzien van informatie over de geschiedenis, cultuur en natuur van de omgeving door middel van brochures en boeken
 • Wij bieden kortingsvouchers van lokale ondernemers en verkopen entree kaarten voor musea
 • Onze lege inkt-cartridges geven we aan Stichting AAP. Voor deze cartridges krijgt Stichting AAP een vergoeding, waarmee zij een groot deel van de verzorgingskosten van de dieren kunnen betalen. Goed voor het milieu, goed voor Stichting AAP
 • Wij serveren Trashure Taarten, deze worden gemaakt van 'gered fruit', fruit dat anders weggegooid zou worden
 • Ook sponsoren wij het goede doel Stichting Hart voor Vrouwen
 • Wij sponsoren Sprokkelbos Lent & Stichting OranjeLent

Wij staan altijd open voor tips of opmerkingen ter verbetering van ons duurzaamheidsbeleid.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit ook graag!

Met gastvrije en duurzame groet,

Marije van der Valk & Thijs Boomkens
Directie Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent