Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u alle voorwaarden vinden die gelden gedurende de looptijd van een reservering en tijdens een verblijf in Hotel Nijmegen-Lent. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact opnemen met de directie via telefoonnummer +31(0)24 792 02 00. Wij wensen u een heerlijk verblijf en zien ernaar uit u binnenkort te mogen begroeten!

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel Nijmegen - Lent (verder benoemd als Hotel Nijmegen-Lent) gelden. Wij verwachten van onze gasten dat zij deze regels respecteren en accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Nijmegen-Lent, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd.
 • De directie en/of personen die voor Hotel Nijmegen-Lent werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Hotel Nijmegen - Lent is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Op diverse plaatsen binnen Hotel Nijmegen-Lent hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten. Beelden worden niet langer bewaard dan door de overheid opgestelde bewaartermijn.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie van Hotel Nijmegen-Lent.
 • In Hotel Nijmegen-Lent zijn huisdieren, met uitzondering van hulp- en geleidehonden, niet toegestaan. Overige honden zijn, aangelijnd en onder appél, van harte welkom in Lola’s bar, de lobby en op ons terras.
 • Hotel Nijmegen-Lent dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van het hotel u een legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij het vermoeden van dronkenschap wordt er geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 • Hotel Nijmegen-Lent stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.  
 • Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel Nijmegen-Lent en in uw auto niet onbeheerd achter. De directie van het hotel is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 • Parkeren, in de parkeergarage of rondom het hotel/ omgeving van Hotel Nijmegen-Lent geschiedt op eigen risico.
 • Inchecken is mogelijk vanaf 14:00 en het uitchecken dient voor 11:30 te geschieden. Indien u langer wenst te verblijven of een late check out wilt bij boeken (tot max. 17:00 en alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid) dan dient u dit uiterlijk voor 11:30 te laten weten. Ook dient de verlenging voor 11:30 afgerekend te worden, waarna wij uw kamerpas zullen verlengen.
 • Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.
 • Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moet ten minste 1 persoon 18 jaar of ouder zijn. Degene die (ook) een reis boekt voor andere deelnemers is aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Indien een reiziger nog geen 18 jaar is, verzoeken wij vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen.

Het is verboden om

 • Eigendommen van Hotel Nijmegen-Lent mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Naar onze gasten en/of medewerkers beledigingen te uiten, geweld te gebruiken of hiermee te dreigen, discriminerende opmerkingen te maken of door woord of gebaar (handeling) seksueel te intimideren.
 • (Soft)drugs (inclusief lachgaspatronen) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Binnengebrachte lachgasflessen en -patronen zullen wij confisqueren en ontvangt u niet meer terug.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Tegen betaling gasten te ontvangen op de hotelkamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de hotelkamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €200,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, wordt u uit Hotel Nijmegen-Lent verwijderd. Het bedrag van een reeds betaalde hotelkamer zal niet worden gerestitueerd.  
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

In geval van een calamiteit

 • Directie en medewerkers van Hotel Nijmegen-Lent waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 • Blijf kalm.
 • Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk Hotel Nijmegen - Lent.

Annuleringsvoorwaarden

Aanbetalingsverplichting
Bij een definitieve reservering met een totale waarde van meer dan € 5.000,- vragen wij om een aanbetaling van 75%. Wij sturen u tijdig een aanbetalingsfactuur toe en vragen u deze uiterlijk twee weken vóór de aankomstdatum te voldoen. Het reeds betaalde bedrag zal in mindering worden gebracht op de eindnota. De eindnota wordt na afloop toegezonden en dient 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Bij betaling na de vervaldatum bent u 3% kredietbeperking over het factuurtotaal verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden individuele kamerreserveringen tot en met 7 kamers
De kamers kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 12:00 uur op de dag van aankomst. Indien de kamer(s) na dit tijdstip geannuleerd worden of bij een no show wordt 100% van de reserveringswaarde van de eerste overnachting(en) in rekening gebracht. Bij een reservering van meerdere nachten wordt alleen de eerste nacht in rekening gebracht en worden de daaropvolgende overnachtingen geannuleerd.

Annuleringsvoorwaarden kamerreserveringen vanaf 8 kamers tot een factuurbedrag van maximaal € 7499
- Tot 4 weken voor de aankomstdatum: kosteloos wijzigen en annuleren.*
- Tot 5 dagen voor de aankomstdatum: maximaal 20 kamernachten kosteloos te annuleren, daarna wordt € 50,00 voor iedere geannuleerde kamernacht in rekening gebracht.
- Tot 24 uur voor de aankomstdatum: voor iedere geannuleerde kamernacht wordt € 50,00 in rekening gebracht.
- Binnen 24 uur voor aankomst of bij no-show: 100% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
* Boekingen met een factuurbedrag van € 7500 of meer zijn kosteloos te annuleren of wijzigen tot en met 8 weken voor de reserveringsdatum.

Annuleringsvoorwaarden zaalreserveringen tot een factuurbedrag van maximaal € 7499
- Tot 4 weken voor de reserveringsdatum: kosteloos annuleren.**
- Binnen 4 weken: 50% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast.
- Binnen 2 weken: 60% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast.
- Binnen 1 week: 85% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast.
- Binnen 3 dagen: 100% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast.
- No-show: 100% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast.
** Boekingen met een factuurbedrag van maximaal € 1499 zijn kosteloos te annuleren of wijzigen tot en met 2 weken voor de reserveringsdatum. 

Wijziging aantal gasten (vergader- en F&B arrangementen) zaalreserveringen tot een factuurbedrag van maximaal € 7499   
- Tot 4 weken voor de reserveringsdatum: onbeperkt wijziging van het aantal gasten mogelijk.**
- Tot 2 weken voor de reserveringsdatum: maximaal 50% verlaging van het oorspronkelijke aantal gereserveerde gasten mogelijk, verhogen is kosteloos mogelijk afhankelijk van de zaalcapaciteit.
- Tot 1 werkdag voor de reserveringsdatum: maximaal 10% verlaging van het oorspronkelijke aantal gereserveerde gasten mogelijk, verhogen is kosteloos mogelijk afhankelijk van de zaalcapaciteit.
** Boekingen met een factuurbedrag van maximaal € 1499 zijn kosteloos te annuleren of wijzigen tot en met 2 weken voor de reserveringsdatum. 

Annuleringsvoorwaarden zaalreserveringen bij een factuurbedrag vanaf € 7500
- Tot 8 weken voor de reserveringsdatum: kosteloos annuleren
- Binnen 8 weken: 50% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast
- Binnen 6 weken: 60% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast
- Binnen 4 weken: 75% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast
- Binnen 1 week: 85% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast
- Binnen 3 dagen: 100% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast
- No-show: 100% van de totale reserveringswaarde wordt doorbelast

Wijziging aantal gasten (vergader- en F&B arrangementen) zaalreserveringen bij een factuurbedrag vanaf € 7500  
- Tot 8 weken voor de reserveringsdatum: onbeperkt wijziging van het aantal gasten mogelijk.
- Tot 6 weken voor de reserveringsdatum: maximaal 50% verlaging van het oorspronkelijke aantal gereserveerde gasten mogelijk, verhogen is kosteloos mogelijk afhankelijk van de zaalcapaciteit.
- Tot 4 weken voor de reserveringsdatum: maximaal 25% verlaging van het oorspronkelijke aantal gereserveerde gasten mogelijk, verhogen is kosteloos mogelijk afhankelijk van de zaalcapaciteit.
- Tot 1 werkdag voor de reserveringsdatum: maximaal 10% verlaging van het oorspronkelijke aantal gereserveerde gasten mogelijk, verhogen is kosteloos mogelijk afhankelijk van de zaalcapaciteit.

Garantie aantallen zaalreserveringen
Daar waar in de offerte een garantieaantal wordt benoemd, geldt dat wijzigen mogelijk is met inachtneming van het aantal personen wat daar staat vermeld. Mochten wij geen wijzigingen ontvangen, dan hanteren wij het laatst opgegeven aantal gasten.

Definitieve reservering
Bij akkoord op een verstuurd voorstel ontvangen wij de getekende offerte graag zo spoedig mogelijk retour per e-mail of per post.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op punten waar deze raamovereenkomst in conflict is met de Uniforme Voorwaarden Horeca zal deze overeenkomst prevaleren. 

Privacy
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van reserveringen en slaan deze – met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen – op in een gastenadministratie- systeem. Wij houden ons daarbij aan de wet. We respecteren de privacy van de personen over wie wij informatie ontvangen en behandelen de informatie strikt vertrouwelijk. Wij verwijzen tevens naar onze privacy- en cookiestatement. Deze is te raadplegen via https://www.valknijmegen.nl/privacy

Rookbeleid

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent is geheel rookvrij. Het is niet toegestaan op hotelkamers of in de openbare ruimtes als lobby, restaurant en bar te roken of te vapen. Indien door onze gasten van deze regel wordt afgeweken, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen met een minimum van € 200,00. Ook ons terras is rookvrij, bij de hoofdingang hebben wij asbakken geplaatst. Daarnaast is het toegestaan om te roken op de daktuin. 

Veiligheid
Wanneer wij constateren dat er op een kamer is gerookt/gevaped of wordt gerookt/gevaped, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen met een minimum van € 200,00. Personen die deze regel negeren, worden tevens verantwoordelijk gehouden voor het bewust in gevaar brengen van hotelgasten en medewerkers van Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, wordt u uit Hotel Nijmegen-Lent verwijderd. Het bedrag van een reeds betaalde hotelkamer zal niet worden gerestitueerd. 

Reglement huisdieren

Huisdieren zijn in Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent van harte welkom (mits aangelijnd en onder appél) in de lobby, Lola's Bar en op het terras van het hotel. Op enkele, speciaal geselecteerde kamers zijn uitsluitend honden toegestaan (toeslag € 15,00 per hond per nacht, op basis van beschikbaarheid van de kamer). Daarbij staan wij maximaal twee honden per kamer toe. Het is toegestaan om uw hond in een bench alleen op de kamer te laten wanneer deze niet blaft of piept.

Vanzelfsprekend geldt bovenstaande regel niet voor gecertificeerde hulp- en geleidehonden. 

Policy gevonden en verloren voorwerpen

Voorwerpen die in de openbare ruimtes van het hotel of op de kamer worden gevonden of bij onze receptie worden ingeleverd, worden behandeld zoals beschreven in de Uniforme Voorwaarden Horeca:

16.1 - In het gebouw en zijn aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het horecabedrijf te worden ingeleverd.
16.2 - Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen drie maanden na de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.
16.3 - Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.

Klik hier voor een directe link naar de voorwaarden.