Sponsoring

Hart voor Vrouwen

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Niet alleen in Nederland, maar ook elders. Deze aandoening is van oudsher alleen bij mannen onderzocht. Het is nu echter een wereldwijd vrouwenprobleem geworden waarvoor meer onderzoek noodzakelijk is, specifiek bij vrouwen. Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent steunt Stichting Hart voor Vrouwen. Doet u dat ook?Met het toenemen van onze kennis ontdekken we  steeds meer samenhang tussen de verschillende ziektes die we in het leven kunnen krijgen. En daarin zijn mannen en vrouwen sterk verschillend. Zo hebben vrouwen na een zwangerschapsvergiftiging of hoge bloeddruk in de zwangerschap een hoger risico op hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. De verbinding met de gynaecologie is dus heel belangrijk. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de relatie van ontstekingsziekten, zoals (spier)reuma en hart- en vaatziekten bij vrouwen, of de invloed van migraine in de vroege jeugd op hart- en vaatziekten bij vrouwen op latere leeftijd. Ook dient er meer onderzoek te komen naar de gevolgen van behandeling voor bijvoorbeeld borstkanker voor hart- en vaten.

Tot dusver hebben artsen teveel in hun eigen vakgebied gedacht. De vernieuwing zit echter in de raakvlakken tussen de verschillende vakgebieden. Gebeurtenissen uit het verleden hebben consequenties voor de toekomst. Dat geldt zeker in de gezondheidszorg.

Het doel van Hart voor Vrouwen onderzoeksfonds Radboudumc
De stichting heeft tot doel, met uitsluiting van winstoogmerk, klinisch wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen in het Radboudumc, alsmede activiteiten die daarmee verband houden op medisch en verpleegkundig vlak, te bevorderen, initiëren en te stimuleren.

Topzorg door onderzoek en innovatie
Het Radboudumc loopt al jaren voorop op het gebied van onderzoek en innovatie bij zorg voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Prof dr. Angela Maas, hoogleraar Cardiologie voor vrouwen, is een van de pioniers van onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, gedurende al 25 jaar. Ook bestaat er binnen het Radboudumc al enige tijd een specifieke polikliniek voor vrouwen met microvasculaire coronaire dysfunctie, waarin zorg wordt geleverd conform de principes van “Value Based Healthcare” van Harvard University.

Meer baanbrekend onderzoek is noodzakelijk. Onderzoek waardoor wij patiënten weer meer perspectief kunnen bieden. Dat helpt vrouwen verder in een gezondere levensloop en legt connecties waar we vroeger nooit aan dachten.

Onderzoek
De stichting focust het komende jaar op de volgende thema’s: 
1. Identificatie hoog- risico vrouw
2. Vrouwen met microvasculaire coronaire disfunctie (MCD)
3. Acute coronaire syndromen (ACS) bij vrouwen
4. Cardio- oncologie mammaketen

Met deze onderzoeken streven wij ernaar patiënten meer perspectief te bieden op een kwalitatief goed leven en zelfs genezing.

De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering voor onderzoek. Het is daarom van belang dat u ons helpt zodat wij alle noodzakelijke onderzoeken kunnen uitvoeren. Steun onze stichting door middel van een eenmalige gift of word donateur. Dankzij uw gift kunnen we ook in de toekomst garant staan voor de beste medische zorg aan vrouwen met hart en vaatziekten. Kijk voor meer informatie op www.hartvoorvrouwen.nl